Μάρτιος 2016

enosi_dimarxon

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την Καταστατική Θέση των Αιρετών από την ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η διαμόρφωση ενός πλαισίου θεσμικών και πολιτικών διεκδικήσεων σχετικά με την «καταστατική θέση» βασίζεται σε δύο άξονες: α) […]